EDMR

EMDR (Eye Movement Desensitisation & Reprocessing) is één van de meest effectieve psychotherapeutische methodieken voor behandeling van onder andere posttraumatische stressstoornis en angststoornissen.

Patiënten die een ingrijpende nare gebeurtenis hebben meegemaakt en hierna te maken hebben met bijvoorbeeld, angsten, paniekstoornissen, fobieën, slaapstoornissen etc., kunnen zeer effectief met deze methodiek behandeld worden.